Ruchy i Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Adoratorek Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Ułanów 46/60, 31-455 Kraków

 

Przewodnicząca

Barbara Szryniawska

 

Asystent kościelny

ks. Benedykt  Flasiński CM

 

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum"

ul. św. S. Faustyny 3, 30-420 Kraków
www.faustinum.pl

 

Przewodnicząca

s. Alicja Beata Zelmańska ZMBM 

 

Opiekun duchowy

ks. Marek Wójtowicz SI

 

Stowarzyszenie „Dom Rodzinny"

ul. Pędzichów 13, 31-152 Kraków

 

Prezes
ks. dr Krzysztof Wilk

 

Towarzystwo Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków
www.bratalbert.org.pl

 

Przewodniczący zarządu
Ryszard Kryj-Radziszewski

 

Wspólnota Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla

ul. Kamionka 5/11, 31-586 Kraków

www.chrkapl-krakow.pl

wsp.liturg@gmail.com

tel. 506 560 302

 

Przewodnicząca

Urszula Jarosz

 

Asystent kościelny
ks. dr Andrzej Wójcik

 

Wspólnota Chrystusa Odkupiciela Człowieka

ul. Dominikańska 1/14, 31-043 Kraków

e-mail: instodkupicielakrakow@gmail.com

https://www.sites.google.com/site/wspolnotaodkupiciela/

 

Przewodnicząca

Janina Radko

 

Asystent kościelny

ks. Adam Ogiegło

 

Związek Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich Archidiecezji Krakowskiej

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 

Prezes

ks. Antoni Sołtysik

 

PRYWATNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH (zatwierdzone przez władze kościelne)

 

ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE

ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel. +48 12 418 77 70; fax.: +48 12 418 77 76

email: kolping@kolping.pl; www.kolping.pl

 

Przewodniczący Zarządu
Robert Prusak

 

Sekretarz Naczelny

Krzysztof Wolski

 

Prezes Krajowy

ks. Józef Jakubiec

 

Katolickie Centrum Kultury

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel. +48 12 430 20 15 ,

email: kck@diecezja.pl, www.kck.diecezja.pl

 

Prezes
ks. Antoni Bednarz

 

Dyrektor

Adam Mazurkiewicz

ZAKON RYCERZY KOLUMBA
RADA 14000 IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
(przy Bazylice św. Floriana)
email: kr@rycerzekolumba.com
www.kr.rycerzekolumba.com

Wielki Rycerz
Sławomir Wójtowicz

 

Bratnia Pomoc Akademicka im św. Jana z Kęt „Cantianum"

ul. św. Anny 11/2, 31-008 Kraków
tel. +48 12 429 37 81
www.bpa.pl

 

Kapelan i kurator
ks. Dariusz Talik

 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" Oddział w Krakowie

ul. Garbarska 9, 31-131 Kraków
tel. +48 12 422 21 11
www.civitaschristiana.pl
 

 

Przewodniczący

Stanisław Pażucha

 

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Oddział w Krakowie

ul. Altanowa 18/59, 30-132 Kraków
tel. +48 12 637 66 69
www.ksd.media.pl

 

Prezes

Ewa Skwarczyńska

 

Opiekun

ks. dr Bolesław Karcz

 

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: