Pustelnia

WSPÓLNOTA PUSTELNIA

 

"PUSTELNIA" jest wspólnotą osób świeckich i duchownych, których celem jest pogłębienie życia wewnętrznego poprzez codzienną modlitwę w ciszy. Jest otwarta dla ludzi każdego stanu i wieku, których wspólnym celem jest życie radykalizmem ewangelicznym w nowoczesnym świecie i nieustanne dążenie do pełnego zjednoczenia z Chrystusem poprzez kontemplację. 


Priorytetami życia duchowego osób należących wspólnoty są:

 • Modlitwa w ciszy

 • Zawierzenie

 • Zapomnienie o sobie

Modlitwa w ciszy jest podstawową formą kontaktu z Bogiem każdego członka Wspólnoty, podejmowaną codziennie, przynajmniej przez pół godziny, w dowolnej porze i w dowolnym miejscu. Jest ona sercem ‘PUSTELNI’, najbardziej charakterystyczną jej cechą. Jej praktykowanie stanowi wyraz naśladowania Chrystusa, który udawał się na miejsca pustynne i tam modlił się do Ojca (Mk 1, 35).

 

Zawierzenie – to całkowite otwarcie się na każdą chwilę, by dostrzegać w niej wolę Bożą i pełnić ją doskonale. To realizacja wezwania Jezusa, który nie chce byśmy zmarnowali jakikolwiek moment naszego życia, lecz każdy wykorzystali jak najlepiej do wzrostu duchowego siebie. Innymi słowy – zawierzenie to życie chwilą obecną, tu i teraz.

 

Zapomnienie o sobie oznacza życie w duchu Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie. Jest radykalnym odwróceniem się od egoizmu – myślenia o sobie, szukania siebie, swojej wygody, chwały, czy łatwego życia – po to by żyć według maksymy: "Oddać wszystko i oddać siebie".

 

Patronami Wspólnoty "PUSTELNIA" są: św. Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Franciszek z Asyżu.

 

Miejscem centralnym i domem macierzystym wspólnoty jest pustelnia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Beskidzie Małym. Miejscem spotkań członków wspólnoty "Pustelnia" jest kościół św. Marka w Krakowie.

 

Członkiem wspólnoty "PUSTELNIA" może być każdy człowiek świecki lub duchowny, osoba samotna lub żyjąca w związku małżeńskim, po osiągnięciu 21-go roku życia, która pragnie żyć duchem Ewangelii i duchem pustelni.

 

Wspólnota "PUSTELNIA" obejmuje trzy kręgi zaangażowania:

 1. Przyjaciele Pustelni

 2. Pustelnicy

 3. Fraternia Pustelni

Przyjacielem Pustelni może zostać każdy, kto:

 • Był przynajmniej dwa razy na pustelni św. Teresy w Beskidzie Małym i uczestniczył w rekolekcjach "Fundament", obejmujących konferencje o modlitwie w ciszy, strukturze wewnętrznej człowieka i o wzroście duchowym według schematu "Twierdzy wewnętrznej" św. Teresy z Avila.

 • Modli się codziennie pół godziny w ciszy.

 • Przynajmniej raz na dwa lata uczestniczy w dniach skupienia lub rekolekcjach w pustelni św. Teresy w Beskidzie Małym.

 • Uczestniczy w spotkaniach Wspólnoty, jakie odbywają się raz w miesiącu.

 • Formuje się wewnętrznie, opracowując przynajmniej jedną lekturę duchową w ciągu roku.

Pustelnikiem może zostać każdy, kto:

 • Przynajmniej dwa lata był Przyjacielem Pustelni i w tym czasie przynajmniej trzy razy uczestniczył w rekolekcjach lub dniach skupienia w pustelni św. Teresy w Beskidzie Małym.

 • Modli się codziennie pół godziny w ciszy.

 • Kontynuuje swój rozwój duchowy, uczestnicząc w kolejnych stopniach rekolekcji w pustelni św. Teresy w Beskidzie Małym.

 • Uczestniczy w spotkaniach Wspólnoty, jakie odbywają się raz w miesiącu.

 • Podejmuje jakąś formę wolontariatu – zaangażowania się w świecie (do indywidualnego określenia)

 • Formuje się wewnętrznie, opracowując przynajmniej cztery lektury duchowe w ciągu roku.

 • Czuje się duchowo (i w miarę możliwości materialnie) odpowiedzialny za pustelnię.

Członkiem Fraterni Pustelni może zostać każdy, kto:

 • Przynajmniej trzy lata był pustelnikiem.

 • Codziennie modli się jedną godzinę w ciszy.

 • Codziennie poświęca jedną godzinę na lekturę duchową (Pismo św. oraz książki o tematyce duchowej).

 • Uczestniczy w codziennej Eucharystii.

 • Uczestniczy w spotkaniach formacyjnych dwa razy w miesiącu.

 • Przynajmniej trzy razy w roku odbywa swój indywidualny, 3-dniowy pobyt w pustelni św. Teresy w Beskidzie Małym.

 • Pomaga w prowadzeniu rekolekcji na pustelni.

 • Poświęca codziennie przynajmniej ½ godziny na naukę języka obcego.

Członek Fraterni Pustelni podejmuje decyzję całkowitego oddania się Bogu na okres roku. Swoje zaangażowanie może przedłużać na każdy kolejny rok.

 

Członek Fraterni zachowuje swoje dobra materialne, korzystając z nich w duchu miłości bliźniego i roztropności ewangelicznej.

 

Wspólnota "PUSTELNIA" jest kierowana przez trzech odpowiedzialnych: jednego kapłana diecezjalnego oraz dwie osoby świeckie (jedna kobieta i jeden mężczyzna). Sprawami materialnym wspólnoty zajmuje się powołana do tego celu Fundacja "Pustelnia.pl".

Wspólnota obecnie składa się z około 60 osób (2014 r.)

 

Duchową pieczę nad wspólnotą "PUSTELNIA" sprawuje każdorazowy biskup ordynariusz Archidiecezji Krakowskiej. Istnieje ona i prowadzi swą działalność w ramach Kościoła Katolickiego. Wspólnota ‘PUSTELNIA’ została powołana do istnienia w roku 2012 i zatwierdzona przez władze kościelne w roku 2014 (dekret Metropolity Krakowskiego Stanisława Kardynała Dziwisza nr 93 z dnia 18.01.2014 r.)

 

Więcej informacji na stronie: www.pustelnia.pl

 

Kontakt do wspólnoty "PUSTELNIA":

 

ks. Andrzej Muszala

ul. św. Marka 10

31-012 Kraków

tel. 12 350 47 26

muszala@pustelnia.pl

 

Krzysztof, Kasia:

fundacja@pustelnia.pl

 

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: