Ochrona dzieci i młodzieży

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED WYKORZYSTYWANIEM SEKSUALNYM

 


Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży

- przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną

 

ks. dr Marcin Cholewa

email: delegat.ochronadziecka@diecezja.pl


Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym

- pomaga duchowo/duszpastersko ofiarom i ich rodzinom, gdy takiej pomocy sobie życzą

 

ks. Artur Chłopek

email: duszpasterz.ochronadziecka@diecezja.pl

 

Dokumenty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym:


1. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.


2. Prewencja - dokument Konferencji Episkopatu Polski dotyczący prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.


3. Homilia papieża Franciszka wygłoszona 7.07.2014r. podczas Mszy św. w kaplicy Domu św. Marty z udziałem niektórych ofiar nadużyć seksualnych dokonanych przez księży.

 

Centrum Ochrony Dziecka

www.cod.ignatianum.edu.pl

 

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: