Media i redakcje

 

REDAKCJA PROGRAMÓW KATOLICKICH im. ks. Andrzeja baczyńskiego przy TVP 3 KRAKów

ul. Krzemionki 30, 30-995 Kraków

tel. +48 12 261 52 11

www.tvp.pl/krakow

 

Redaktor naczelny:

ks. Andrzej Gołębiowski SDB


Dziennikarz:

Joanna Adamik

 

Operator kamery:

Katarzyna Katarzyńska


Współpraca:

Monika Jaracz

 

Program "WIara i Życie"

www.facebook.com/WiaraIZycie

wiaraizycie@gmail.com  

Radio Plus Kraków

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

tel. +48 12 424 44 44 (sekretariat: krakow@radio-plus.pl)

tel. +48 12 424 44 00 (dział reklamy: reklama.krakow@radio-plus.pl)

tel. +48 12 424 44 48 (dział promocji: promocja.krakow@radio-plus.pl)

www.krakow.radioplus.pl

 

Dyrektor:

ks. mgr lic. Robert Pietrzyk, wiceprezes Porozumienie Radiowe PLUS Sp. z o.o.

 

Dwumiesięcznik "Materiały Homiletyczne"

ul. św. Marka 10, 31-012 Kraków

tel. +48 12 422 21 78

mh@stanislawbm.pl

 

Ekspres Homiletyczny

ul. Straszewskiego 2, 31-101 Kraków

tel. +48 421 52 17

www.ekspreshomiletyczny.pl

"CHIT - Chrystus i Ty"

Kurier Wydawnictwa św. Stanisława BM

ul. Straszewskiego 2, 31-101 Kraków

tel. +48 421 52 17

wydawnictwo@stanislawbm.pl

www.wydawnictwo.stanislawbm.pl

 

Krakowska edycja "Gość Niedzielny"

ul. Wiślna 12a, 31-007 Kraków

tel. + 48 12 421 49 83
krakow@goscniedzielny.pl

www.goscniedzielny.pl/

 

Redaktor naczelny:

mgr Piotr Legutko

 

Asystent kościelny:

ks. mgr Ireneusz Okarmus

 

"Niedziela MAłopolska"

Dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela"

ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków

tel. 515-082-902 
redakcja.krakow@niedziela.pl

www.niedziela.pl

 

Asystent kościelny:

ks. dr Jan Abrahamowicz

Dobre Nowiny 

ul. Rękawka 51

30-535 Kraków
tel./fax:
12 314 27 80
12 411 14 52
e-mail: dobrenowiny@rafael.pl

 

ŹRÓDŁO”

Tygodnik Rodzin Katolickich

ul Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków

tel. +48 12 423 22 57

redakcja@zrodlo.krakow.pl

www.zrodlo.krakow.pl

 

Asystenci kościelni:

ks. Jan Olszewski; ks. Roman Sławeński

 

WYCHOWAWCA”

Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich

ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 
31-027 Kraków

tel. +48 12 423 23 24

redakcja@wychowawca.pl

www.wychowawca.pl

 

Asystent kościelny:
o. Paweł Mynarz O. Cist

 

NASZA DROGA”

Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej

ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków

tel. +48 12 411 93 38

droga@droga.com.pl

www.droga.com.pl

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: