Świeccy-konsekrowani

Świeckie Instytuty Życia Konsekrowanego


Jesteśmy kobietami i mężczyznami, którzy żyjąc w świecie w pełni praktykują rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Nie nosimy habitu, nie żyjemy w klasztorach, nie tworzymy wspólnot zakonnych. Pracujemy jak wszyscy inni, w szpitalach, w sklepach, w szkołach, na uniwersytetach, w administracji publicznej... Całkowicie  oddani Bogu żyjemy w 100% w świecie. Jesteśmy świeccy - konsekrowani.


Pierwsze świeckie instytuty życia konsekrowanego zaczęły powstawać w pierwszej połowie XX wieku, a oficjalnie uznane zostały przez papieża Piusa XII w 1947r. Jan Paweł II dostrzegał ich znaczenie i rolę: „Duch Święty, przedziwny twórca różnorakich charyzmatów, wzbudził w naszych czasach nowe formy życia konsekrowanego, pragnąc jak gdyby odpowiedzieć zgodnie z opatrznościowym zamysłem na nowe potrzeby, jakie Kościół napotyka dziś w pełnieniu swojej misji w świecie” (Jan Paweł II, Vita consecrata, 10).

 

Nasz charyzmat przypomina atmosferę nazaretańskiego domu: naśladujemy życie ukryte Jezusa. On w Nazarecie nie wyróżniał się ani zajęciem, ani strojem. Był stolarzem. Na co dzień chodził w roboczym ubraniu.


Naśladowanie życia ukrytego Jezusa ma jeszcze jedno imię: dyskrecja. Nie ujawniamy faktu bycia osobą konsekrowaną. Nie wiedzą o tym nasze rodziny, przyjaciele, znajomi czy współpracownicy. Dzięki naszemu „ukryciu” możemy docierać do ludzi, którym nie po drodze z kościołem hierarchicznym, do środowisk w których panuje „alergia” na kapłańską sutannę czy zakonny habit. Poprzez świadectwo własnego życia pomagamy im spotkać  Chrystusa. Na tym polega nasze powołanie i misja. Jesteśmy w świecie jak drożdże w cieście. Przemieniamy go od wewnątrz.


W Archidiecezji krakowskiej istnieje kilkanaście świeckich instytutów życia konsekrowanego o różnej duchowości:

-       Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

-       Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa

-       Instytut Świecki Przemienienia Pańskiego

-       Wspólnota Trójcy Przenajświętszej

-       Instytut Świecki "Veritas et Caritas"

-       Instytut Świecki Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi

-       Świecki Instytut Karmelitański „Elianum”

-       Wspólnota Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla

-       Instytut Świecki "Caritas Christi"

-       Instytut Świecki Chrystusa Króla (męski)

-       Instytut Świecki Misjonarki Cierpiących "Chrystus Nadzieją"

-       Instytut Świecki Ochotniczki Księdza Bosko

 

W Krakowie na placu Mariackim 7 (pokój nr. 2) działa poradnia powołaniowa Instytutów Świeckich czynna w każdą sobotę od godz. 10 do 11.30.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich lub  Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: