W skrócie

Archidiecezja krakowska - jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona w 1925 r.

 

Historia

 

Według wielu badaczy jest bardzo prawdopodobne, że życie religijne na terenie obecnej Małopolski istniało jeszcze przed rokiem 1000. Diecezja krakowska erygowana w 1000 roku przez papieża Sylwestra II przez wiele wieków ulegała licznym podziałom ze względu na rozbiory Polski (od XI w. Kraków był stolicą Polski i przez wiele wieków drugim po Gnieźnie ośrodkiem kościelnym w Polsce). Należała do:

 •  metropolii gnieźnieńskiej (do 1807 r.)
 •  metropolii lwowskiej (1807 r. - 1818 r.)
 •  metropolii warszawskiej (1818 r. - 1880 r.)
 •  Stolicy Apostolskiej (1880 r. - 1925 r.)
 •  archidiecezja krakowska (od 1925 r.)
 •  metropolia krakowska (od 1992 r.) wraz z diecezjami bielsko-żywiecką, kielecką, tarnowską

W archidiecezji krakowskiej odbyły się 44 synody - ostatni przeprowadził kard. Karol Wojtyła w latach: 1972 r. -1979 r.

Od wieków działają w niej szpitale, bractwa i instytucje charytatywne.

 

Główna świątynia

Królewska Katedra na Wawelu (Archikatedra)

 

Patroni

 •  św. Stanisław ze Szczepanowa
 •  św. królowa Jadwiga
 •  św. Jan z Kęt (Jan Kanty)
 •  św. Szymon z Lipnicy
 •  św. Faustyna Kowalska
 •  św. Jacek Odrowąż
 •  św. Brat Albert
 •  św. Wacław
 •  bł. Wincenty Kadłubek
 •  bł. Stanisław Sołtys
 •  zwani błogosławionymi Michał Giedroyć i Izajasz Boner

Wielcy Pasterze

 •  bp św. Stanisław ze Szczepanowa (1072 r.- 1079 r.)
 •  bp bł. Wincenty Kadłubek (1208 r. - 1218 r.)
 •  bp Aaron (1046 r. - 1059 r.)
 •  bp Iwo Odrowąż (1218 r. - 1229 r.)
 •  bp Jan Prandota (1242 r. - 1266 r.) bp Nankier (1320 r. - 1326 r.)
 •  bp Jan Grot (1326 r. - 1347 r.)
 •  kard. Jerzy Radziwiłł (1581 r. - 1600 r.)
 •  kard. Bernard Maciejowski (1600 r. - 1605 r.)
 •  kard. Albin Dunajewski (1879 r. - 1894 r.)
 •  kard. Adam Stefan Sapieha (1911 r. - 1951 r.)
 •  kard. Karol Wojtyła (1963 r. - 1978 r.)
 •  kard. Franciszek Macharski (1978 r. - 2005 r.)

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: